Haberler ve Duyurular

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk KSS Durum Raporu

İHKİB koordinasyonunda, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (MDG-F) ile, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ortaklığında ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu’nun mali katkılarıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması” ortak program’ın kapanış toplantısı 19.12.2012 tarihinde yapıldı.