Yarım asırlık bir tarihi olan Topkapı İplik

Dünyadaki sayılı metropoliten merkezlerden olan İstanbul’da kurulmuştur. Topkapı İplik, modern iplik üretimine; makine parkuru, kalite kontrollü örme tesisi, gelişmiş laboratuar ve online bilgi gelişim sistemiyle günümüz şartlarına her zaman ayak uydurabilmiştir.

Firmamızda çalışan kalifiye personelimizde, tecrübe birikiminin getirisiyle firmamızın disiplin, dürüstlük ve yenilikçi sisteminin önemli bir parçası olmuştur. Topkapı İplik sadece iplik değil, aynı zamanda müşterileri için kalite sürekliliğini de üretmektedir.

Topkapı İplik, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ilk SA 8000 sertifikası almaya hak kazanmış iplik fabrikasıdır. SA 8000 sertifikası ile firmamız yıllardır süre gelen adil ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olan yönetim şeklini beyan etmekten gurur duymuştur.

En kaliteli ipliği üretiyoruz.

1972 yılından beri boyanmaya hazır iplikler üreten fabrikamız, insan ve çevre odaklı çalışan ve bu alanda Avrupa ve Ülkemizde SA8000 standardına sahip olan ilk  kuruluştur.

topkapi-iplik-fabrika-outdoor-1
topkapi-iplik-fabrika-outdoor-3
topkapi-iplik-fabrika-outdoor-2
Firma Değerlerimiz ve Entegre Yönetim Sistemimiz

İnsani Çalışma Şartları

Uzun süreli başarı için muhakkak en temel gereksinim kalifiye insan gücüdür. Bizler, çalışanlarımızla uzun yıllardan bugünlere kadar güçlü ve temeli sağlam ilişkiler kurmayı başardık. Çalışanlarımıza sağlıklı, baskıdan uzak ve insani çalışma şartları sunmamız yanında, firmamızda genç nesillerin eğitilmesine her zaman destek olmaktayız. Bütün çalışanlarımız bu sosyal imkânlarımız sayesinde, eğitim de alarak enerjilerini üretken bir şekilde kullanabilmektedirler.

Tecrübe ve Yenilik

Bizler sadece yıllardan beri süre gelen tecrübemize güvenmeyip, yeni teknoloji ve yenilikleri de takip edip uygulamaya özen gösteriyoruz. Tekstil endüstrisindeki hızlı değişkenliğe ayak uydurabilmek için sürekli kendimiz yenileyerek ayakta kalabileceğimizin bilincindeyiz.

Kısa elyaf ring iplik üretiminde, yıllardır süre gelen öncülüğümüz bulunmaktadır. Sektörümüzde her yeni üretilen makine veya yeni ar-ge aparat ya da yeni bir program sürümleri, Dünyada ilk defa firmamızda kurulup denemeler başarıyla sonuçlandıktan sonra Dünya tekstil pazarına sunulmaktadır.

Sürdürebilirlik Gelişmeleri

Katma değeri yüksek hammadde kullanımı ve çevremize gösterdiğimiz ehemmiyet firmamızın temel felsefelerindendir. Firmamız ekonomik gelişme ve süreklilik için; çevre bilinci ve çalışanları ile birlikte sosyal standartlara her zaman uyum sağlamaktadır. Tüm üretim alanlarımızda, firmamızın ekolojik ve sosyal standart felsefesini ISO 14001, OHSAS 18001 ve SA 8000 sertifikasyonlarıyla perçinlenmiştir. Topkapı İplik, Türkiye’deki ilk sertifikalı Organik İplik üreticisidir; ayrıca firmamız FLO Fairtrade projesindeki öncü katılımcılardan da olup, desteğe/yardıma ihtiyacı olan ülkelere de bu proje ile kendi payına düşen desteğini göstermektedir. Yine aynı kapsamda İnsan, Çevre ve Pamuk Sektörünün Geleceği için daha iyi şartlara ulaşılmasının hedeflendiği BCI Better Cotton projesinde yer alan üye firmalardan olmuştur. .

topkapi-iplik-fabrika-indoor-2
topkapi-iplik-fabrika-indoor-3
topkapi-iplik-fabrika-indoor-1

Topkapı iplik,yönetimi ve çalışanları ile ;

  1. Müşteri memnuniyetinin sağlanması
  2. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal sorumluluk konularındaki ululararası yönetim standartlarına, üretim kalitesi, çevre ve isg ile ilgili ulusal ve uluslar arası standartlara, ilgili yasal mevzuata uyulması ve müşteri gerekliliklilerinin ve diğer gerekliliklerin karşılanması.
  3. Aşırı kullanılan doğal kaynakların en uygun şekilde kullanımını sağlayarak çevre kirlenmesinin azaltılması ve kaynakların korunmasının sağlanması.
  4. Önemli çevre etkisi olabilecek boyutların kontrol altında tutulması.
  5. Çevreye olabilecek her türlü etkinin minimize edilmesi.
  6. Yaralanmaların, olayların, işe bağlı hastalıkların önlenmesı için risk değerlendirmelerinin etkin şekilde yapılarak önlemlerin planlanması ve uygulanması
  7. Ürün kalitesi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en son teknolojinin takip edilerek sürekli iyileştirmenin sağlanması.
  8. Firmanın kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili performansının sürekli olarak takip edilerek firma hedeflerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirmeye yönelik aksiyonların alınması.