Topkapı iplik firması, sahip olduğu sertifikalarla çevreye, çalışana, tedarikçiye ve müşterilerine verdiği önemi gösteriyor. Firma, tekstil sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaların da bu belgeye sahip olmasıyla sektördeki ürün ve yönetim standardının daha da yükseleceğine inanıyor.

Aylık 450 bin ton civarında üretim gerçekleştiren ve Alman disiplinine sahip yönetim anlayışıyla sektörde fark yaratan Topkapı İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., çalışan memnuniyeti, kaliteli üretim, güvenlik ve daha birçok konuya azami derecede önem veriyor. Yönetimden kaynaklı Alman disiplini, şirketin çalışan memnuniyeti ve profesyonelliğini de kanıtlıyor. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın üye işyerleri arasında yer alan Topkapı İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seher Akıncı, Satış Pazarlama Temsilcisi Vehbi Bayrak, İthalat, İhracat ve Kambiyo Şefi Ramazan Nehir, İnsan Kaynakları Şefi Nihat Köksal ve Finans Yöneticisi Tahsin Şahin ile bir araya geldik ve firmanın kurulduğu günden bu güne süreçlerini, sahip olduğu sertifikaları ve bu sertifikaların önemini konuştuk.

Öncelikle kısaca firmanızdan bahseder misiniz?
1972 yılında kurulan firmamız 40 yıldan fazla bir süredir sektörde faaliyet gösteriyor. İlk kuruluş Topkapı’da Abdi İpekçi Spor Salonu’na yakın bir yerde ve Topkapı İplik A.Ş. unvanını da kurulduğu bölgenin adından almıştır. Firma Topkapı’da bulunan fabrikalarındaki üretimine yaklaşık altı yıl devam etmiş ancak gerek fabrika binalarının büyümeye yetersiz kalması gerekse de o yıllarda iplik üretiminin Trakya tarafına kayması nedeniyle, 1978 yılında Hadımköy’e taşınmıştır. Bu tarihten itibaren yaklaşık 35 yıldır Hadımköy’de 60 bin metrekaresi kapalı, 150 bin metrekaresi açık alana sahip tesislerinde ham iplik ve örme kumaş imalatı ve satışı konularında faaliyetine devam etmektedir. Bugün işin başında ikinci kuşak bulunmaktadır. Firma ikinci kuşak tarafından yönetiliyor ancak bir taraftan da üçüncü kuşak yönetime hazırlanıyor.

Tekstil sektöründe fark yaratmak adına firma olarak neler yapıyorsunuz?
Bugün ülkemizde aynı sektörde faaliyet gösteren çok sayıda firma var. Ülkemizin birçok bölgesinde kurulu bu firmalar kendilerine özgü üstünlük ve avantaja sahipler. Bu firmaların bir kısmı teşvik imkânlarının olduğu bölgelerde üretim yaptıkları için doğal olarak teşvik sisteminin sağladığı imkânlardan faydalanıyor. Tabii ki bu durum ürün maliyeti açısından çok büyük avantaj ve farklılıkları da beraberinde getiriyor. Teşvik mevzuatının destek veremediği bir bölgede bulunan firmamız bu imkânlardan faydalanamıyor.

Ürün kalitesi, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk konuları firmanız açısından ne kadar önemli? Bu konularda nelere dikkat ediyorsunuz?

Yoğun bir rekabet ortamının yaşandığı ve teşvik mevzuatı imkânlarının ürün maliyetlerini ve dolayısıyla satış fiyatlarını farklı etkilediği ülkemiz piyasasına Çin, Hindistan, Pakistan gibi Uzakdoğu’dan gelen ucuz iplik ve tekstil ürünlerinin olumsuz etkilerini de eklememiz gerekiyor. Bu özelliklere sahip tekstil sektörü piyasasında faaliyet göstermekte olan firmaların üretimlerinde farklılık yaratmaları, faaliyetlerini sürdürme açısından hayati derecede önem arz ediyor.
Topkapı İplik olarak biz de üretimde farklılık yaratma konusuna azami önem vermekteyiz. Üzerinde dikkatle durduğumuz konuları şu şekilde sıralayabiliriz;

– Şirketimiz; 1999 yılında Türkiye’de organik iplik üretimine ilk başlayan firmalardan biri olarak hâlâ organik pamuk üretimi yapmakta ve bu konuda her yıl yetkili birimler tarafından denetlenerek yenilenen “GOTS” sertifikasına sahip bulunmaktadır.

– 2006 yılında yine Türkiye’de ilk Fair Trade iplik üretimine başlayan firmamız halen Fair Trade’e azami önem vermektedir. Bilindiği gibi “adil ticaret” anlamına gelen “Fair Trade”, üretimin her aşamasında çalışan insan emeğine, doğaya ve çevreye değer veren bir aktivitedir. Dünya çapındaki bu aktivite içinde yer alan şirketimiz FLO sertifikasına sahiptir.

– Şirketimiz iplik üretimini modern teknolojiye sahip “com compact” makineler ile yapmakta ve bu sebeple istenen vasıfla ipliği daha kaliteli elde etmektedir.

– Yine bu çerçevede şirketimiz, ürün kalitesini üst düzeyde tutmakta ve ürün çeşitliliğini artırmaktadır. Sahip olduğu modern makineler ve yaklaşık yarım asra dayanan tecrübe, şirketimize bu imkânı vermektedir.

– Satış sonrası servis sağlamak ve satmış olduğumuz ürünlerin arkasında durmak şirketimizin satış politikaları arasında yer almaktadır.

– Ürün kalitesi, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk konuları Topkapı İplik A.Ş.’nin farklılık yaratmak adına üzerinde önemle durduğu konulardır.

Şirketimizin önem verdiği konuların başında; ürün kalitesini üst düzeyde tutmak ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmek gelir. Ancak bunu başarmak yalnızca niyetle olmaz. Şirketin sahip olduğu teknolojinin de buna imkân vermesi gerekir. Topkapı İplik yönetimi bu anlayışa sahip olduğu gibi üretimde kullanılan makineler de üstün kaliteli ürün üretme özelliklerine sahiptir. Bu anlayış çerçevesinde üretim yapmakta olan şirketimiz ISO 9001:2008 kalite yönetimi sertifikasına sahiptir.

Çevre yönetimine gelince, şirketimiz çevre yönetimi konusuna gereken önemi vermektedir. Şirket çalışanlarının tamamında çevre bilinci oluşmuştur. Şirketimiz bu çalışmalar sonucu ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 ve OEKO-TEKS standart 100 sertifikalarına sahiptir. Bu çerçevede şirketimizin üretim yapılmayan alanlarının tamamı ağaçlandırılmıştır. Bu ağaçların korunması ve temiz tutulması için gereken özen ve çabayı gösteriyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği açısından şirketimizin öncelikli amacı, tüm çalışanlarımıza insana yakışır bir çalışma ortamı sunmaktır. İş ortamının sağlık açısından elverişli durumda olması, doktora kolay ulaşma imkânı sağlanması, ulaşım sorunlarının çözülmesi önemle üzerinde durduğumuz konulardır. İş güvenliği açısından çalışanlarımıza üzerinde çalıştığı makinalar ve ortam hakkında bilgilendirme yapılmakta, sürekli eğitim desteğiyle güvenli iş ortamı sağlanarak iş kazalarının minimum düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Topkapı İplik, Türkiye ve Avrupa’nın SA 8000 belgesine sahip ilk iplik firmasıdır. SA 8000 standardına uygun çalışan bir kuruluşta sağlık ve güvenlik koşulları çalışanların yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayrımlara dayalı iş ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği gibi çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenmeye toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir. Standardın birincil amacı; şirketlerdeki ve alt tedarikçilerdeki haksız ve gayri insani uygulamalara ve çalışma koşullarına dikkat çekmek ayrıca bunların azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Biz firma olarak bu belgeleri almak için özel bir çalışma yapmadık, sadece çalışmalarımızı güncelledik.

Çalışan memnuniyeti firmanız için ne kadar önemli ve bu memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz?
Çalışanların memnuniyeti şirketimizce en fazla önem verdiğimiz ve titizlikle üzerinde durduğumuz konuların başında gelir. İş ortamının insana yakışır olması, üretim sürecinde çalışanların görüş ve önerilerinin alınarak uygulamaya konulması, görev tanımları eksizsiz yapılarak kendilerine verilmesi, işe başlayanların şirketi ve işini iyi tanıması için kısa süreli bir oryantasyon eğitiminden geçirilmesi, sürekli işbaşı eğitimleri verilerek bilgilerinin pekiştirilmesi, çalışana verilmesi gereken sosyal güvenlik haklarının tam olarak yerine getirilmesi ve her bir çalışanımıza şirketin sağladığı ferdi kaza sigortası çalışanlarımızın memnuniyetini ve aidiyet duygusunu artırmaktadır. Bu özellikleriyle şirketimiz, istifa oranlarının minimum düzeyde olduğu firmaların başında gelmektedir.

Şirketimizde işe başlayan çalışanların büyük bir kısmı istifa etmemekte ve emekli olmak suretiyle işten ayrılmaktadır. Çevre köylerde şirketimizden emekli olmuş çok sayıda insan bulunması ve onların çocukları ve torunlarının da hâlâ şirketimizde çalışıyor olması, çalışan memnuniyetinin en büyük göstergesi olup bu durum yönetimimizi de memnun etmektedir.

Firma olarak sahip olduğunuz kalite belgelerinden, bu belgelerin tekstil sektöründeki öneminden bahseder misiniz?
Şirketimizin muhtelif toplam 14 konuda sertifikası bulunmaktadır. Bu sertifikaların her biri kendi konularında çok önemlidir. Bu sertifikalar gösteriyor ki şirketimiz dünya standartlarında bir yönetim anlayışına ve üretim yapma kararlılığına sahiptir. Sahip olduğumuz belgeler, “yönetime entegre yönetim sistemi” adını verdiğimiz bir oto kontrol sistemiyle takip edilmekte ve yönetilmektedir. Sahip olduğumuz sertifikalar çevreye, çalışana, tedarikçiye müşteriye verilen önemin birer göstergesidir. Tekstil sektöründeki diğer firmaların da bu sertifikalara sahip olması en büyük temennimizdir. Bunun gerçekleşmesi halinde sektörümüzde ürün ve yönetim standardının daha da yükseleceğine inanmaktayız. Bizim sahip olduğumuz belgeler içerisinde alınması en zor olanı; SA sosyal sorumluluk belgesi. 2009 yılında bir kanun çıkıyor. Kanun, belgelerle ilgili çevreye dair maliyetleri azaltma kapsamında bir kanun ve o kanuna göre belge almak için yaptığımız harcamaların yüzde 50’sini devlet karşılıyor. Bu bir adımdır. Bizim bu konularda daha önde gitmemiz doğru olur. Dünyada, Avrupa’da özellikle şirketler bu güne kadar hep finansallarıyla takip ediliyordu. Finansalınız ne kadar iyiyse o kadar iyi bir şirketsiniz. 2007 yılında başlayan bir organizasyonla şirketlerin artık sosyal sorumluluklarının sürdürülebilirlikleriyle de firma başarısı ölçülür oldu. Bu oluşumla global bir raporlama sistemi yapılıyor. İstanbul gibi bir yerde bu kadar legal ve dünya standartlarında üretim yapmak zor. Bunun yanında ürettiğimiz ürünlerin kalitesi de çok önemli. Yaptığımız iplik dünyanın en iyi ipliklerinden bir tanesi.
Üretim ve ihracat kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz?

Üretimimizde vardiya halinde çalışarak kapasitemizin tamamını kullanmakta ve aylık toplam 450 bin ton civarında iplik üretmekteyiz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 20’lik kısmını iç piyasaya, yüzde 80’lik kısmını da Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi ülkelere ihraç etmekteyiz. İhracat yaptığımız firmalarla ilişkilerimiz uzun yıllara ve karşılıklı güvene dayanmaktadır. Bu sebeple ihracat rakamlarımızda istikrarlı bir trend vardır. Şirketimizin Textile Exchange, Supima ve Cotton USA gibi organizasyonlara da üyelikleri bulunmaktadır.

Çin’in atağa geçmesi sektör için tehditkâr bir unsur oldu mu?
Eskiden Avrupa ve Amerika’da daha düşük kalitede Çin ürünleri görüyorduk. Ama şimdilerde çok kaliteli ürünler yapıyorlar. Bizim ise Avrupa’ya yakınlık gibi bir avantajımız var. Tekstilde hızlı siparişler çok yoğun. Stok finan-sına kimse girmek istemiyor. Dolayısıyla biz o yönden bir avantaj içerisindeyiz. Fakat Çin’den gelen ürünlere anti-damping gibi bir şey uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlete de görev düşüyor.

TOPKAPI İPLİK FİRMASI SERTİFİKA VE BELGE LİSTESİ

 • ISO 9001:2008 – Kalite Sistem Sertifikası
 • ISO 14001:2004 – Çevre Sistem Sertifikası
 • OHSAS 18001:2007 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetin Sistem Sertifikası
 • SA 8000 – Sosyal Sorumluluk Sistem Sertifikası
 • GOTS – Global Organik Tesktil Standardı Sertifikası
 • OE Blended Standart (of Organic Exchange/Textile Exchange)
 • OE 100 Standart (of the Organic Exchange/Textile Exchange)
 • FLO – Fairtrade Standartları Uygunluk Sertifikası
 • Oeko-Tex Standard 100 – Textilde Güven Sertifikası
 • Supima – Amerikan Pima Pamuk Kullanım Sertifikası
 • Cotton USA – Amerikan Pamuk Kullanım Sertifikası
 • Textile Exchange – Üyelik Sertifikası
 • BCI – Better Cotton Üyeliği
 • GRI Global Reporting Initietive, Sustainability Report 2007

Tekstil İşveren Ağustos – Eylül 2012 Sayısını PDF olarak buraya tıklayarak indirebilirsiniz.