İHKİB koordinasyonunda, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (MDG-F) ile, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ortaklığında ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu’nun mali katkılarıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması” ortak program’ın kapanış toplantısı 19.12.2012 tarihinde yapıldı.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi yaptığı konuşmada, Binyıl Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen Ortak Program’ında gerçekleştirilen analiz ve eğitim faaliyetlerinin sonuçlarının, kısa süre önce tamamlanan Style Turkish değer zincirine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, şöyle devam etti:
“Ortak Program’ın en önemli çıktılarından birini Style Turkish değer zinciri portalı oluşturdu. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile altyapı çalışmalarını tamamladığımız bu temel platform, 16 binin üzerindeki ihracatçı firmayı, küresel çaptaki 800 bin tedarikçi ve onlarca alım ofisiyle buluşturmayı amaçlıyor. Style Turkish ile firmalar, kendi profillerini, ürünlerini ve verdikleri hizmetleri her yönüyle tanıtabilirlerken; alıcılar da aradıkları ürün ve hizmete kolayca ulaşabiliyorlar.”

Kapanış toplantısında Ortak Program’da yer alan “kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) bilincinin geliştirilmesi” başlığına büyük önem verildiği ve dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim üreticilerinden olan Türkiye’nin uluslararası camianın saygın bir üyesi olabilmesi için bu alanda daha hızlı yol alması gerektiği ifade edildi.

Türkiye’nin hem “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramını yaşayan, hem de bu konunun öncülerinden olduğunu iyi anlatabilen şirketlere ihtiyaç duyduğunu anlatan Tanrıverdi, şunları söyledi: “Amacımız firmalarımızın küresel ve ulusal değer zincirine dahil olabilmelerini kolaylaştırmak, ve uluslararası rekabet edebilirliğini arttırmak. Ayrıca sosyal sorumluluğu kapsayan üretim modelleri konusunda da farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Öte yandan pilot il ve bölgelerde tekstil ve hazır giyim sektörü sosyo-ekonomik düzeyde değerlendirildi. Kadın istihdamı ve çalışma koşullarının sağlanması, çevre ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik gibi alanlar üzerinde duruldu.”

Toplantıda yapılan konuşmalarda Ortak Programda elde edilen başarıların altını çizerek sürdürülebilir bir ekonomik ve insani kalkınma için KSS’nin önemine vurgu yappıldı.

KSS Durum Raporunun sunulmasının ardından başlayan ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Topkapı İplik olarak firmamızı temsilen İK Müdürümüz Nihat Köksal, Aster Tekstil’den Çiğdem Dönmez, Cross Jeans’ten Nurdan Orday, Yeşim Tekstil’den Dilek Cesur, Bossa’dan Gülperi Erkanlı, Fonda Tekstil’den Fatma Aydoğar, ve Taşkın Tekstil’den Faysal Taşkın Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunu çeşitli açılardan ele alarak, KSS vizyonunun önemine değindiler, şirketlerinde uyguladıkları KSS kapsamındaki projelerden örnekleri anlattılar.

Dinleyicilerin soru ve yorumlarıyla interaktif bir şekilde yapılan panel süresince çalışma standartları, çevre koruma, üretimde su tüketimini minimuma indirme, enerji verimliliği gibi tüm dünyanın ortak gündeminde önemli yer edinmiş birçok konu ele alındı. Bireyler ve Kurumlar bazında tüm aktörler bu konularda daha hassas ve aktif olmaya davet edildi.

Panelde “Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması” benzeri programların ve yapılan tüm çalışmaların gerçekleştirilmeye devam etmesi ve varılan hedeflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde görüşler bildirildi.

Toplantıya katılan misafirlere program kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan KSS ile ilgili farkındalık bilincini arttıracak yayınlardan; Ortak Program Broşürü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Durum Raporu, KSS El Kitabı, 10 Adımda Düzenli Çalışma Koşulları, İş Sağlığı ve Güvenliği, 30 Soruda Çocuk ve Genç İşçilere Özel Çalışma Koşulları,  30 Soruda İşçinin Dinlenme Hakkı, 40 Soruda İş Kanunu’nda Ücret, 50 Soruda İş Kanunu’nda Çalışma Süreleri, 60 Soruda Kadın İşçilere Özel Çalışma Koşulları, Çalışma Yaşamında İşbirliği Haklar, Sorumluluklar ve İş Barışı Temelinde İletişim ve İyi Yönetim Uygulamaları, İşyerinde Şiddet: Psikolojik ve Cinsel Taciz, Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe İnsana Yakışır İş kısa filmi sunulmuştur.

MDG-F 2067 Fonu “Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı” kapsamında İTKİB tarafından hazırlanan “Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” raporuna bu linkten ulaşabilirsiniz.