BCI Better Cotton

BCI Better Cotton Carded Com4 Compact & Ring Spun

BCI Better Cotton Combed Com4 Compact & Ring Spun

DAHA İYİ İÇİN; İNSAN & ÇEVRE & GELECEK…

Yapılan araştırmalar çerçevesinde SA8000 belgemiz kapsamında Pamuk Üretimi ve bu alanda çalışanların bilinçlendirilmesi, sulama ve ilaçlamanın etkin yapılması için bilinçlendirme, tohum devamlılığı, temiz ve içilebilir su sürdürülebilirliği, özellikle kadın işçi, çocuk işçi ve baskı altında ve zorlama ile çalıştırma vb konularda çalışanlar daha iyi şartların sağlanması amacını temel olarak güden BCI projesine destek vermek ve yaygınlaştırılması amacı ile üye olunmuştur.

BCI oluşumunun amacı kolektif bir şuur oluşturup pamuk sektöründeki potansiyelin olumlu anlamda sosyal ve çevresel değişime zorlanmasıdır. Bu amaçla pamuk üreticileri, çırçırlar, işletmeler, tüccarlar, konfeksiyoncular, mağaza zincirleri, markalar ve sivil organizasyonları global bir partner olarak pamuk üretimini sektörün geleceğini korumak için bir araya getirir.

BCI misyon olarak global pamuk üretimini, üretim sektöründe çalışan insanlar için, çevre için ve sektörün geleceği için daha iyi yapmak amacı ile oluşturulmuştur.

Hedef global ölçekte pamuk alanlarının içinde ve çevresinde çiftçilere bilgi ve beceriler kazandırıp Better Cotton (İyi Pamuk) üretmek için uzun vadeli bir değişim sağlamak, pamuk üretiminde yerel çevredeki stresin azaltılması ve tarım alanlarının geçim şartlarını ve refah seviyesini iyileştirilmesi yoluyla yeni bir ana akım kategorisidir.

BCI nin desteklenmesi ile amaçlanan; küresel pamuk üretiminin üretim yapan insanlar için, üretimin yapıldığı alanlardaki çevre için ve pamuk üretim sektörünün geleceği için daha iyinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Komisyonu içine alan servisler;

 • Çiftlik ve Çırçır arasındaki ayrımı sağlayabilen, tanımlanabilir Better Pamuk balyaları
 • Analiz edilmiş küresel ve bölgesel etki verileri
 • Uygulama aletleri ve eğitim aktiviteleri
 • BCI ve Better Cotton için isim ve marka yönetimi
 • Üyelerine genel, özel ve kar amaçlı olmayan sektörlerde yeni partnerlik oluşturmalarına yardımcı olacak bir ağ oluşumu

BCI üyeleri için faydalar, destekler ve servisler, İlerlemeyi hızlandırmak için alet ve kaynaklar;

 • BCI ve geniş pamuk sektörü için günlük bilgi sağlayan ve online üye forumları ve çalışma gurupları yapılabilen online üye portalı
 • Değişimi gösteren başarı hikayeleri ve çiftlik seviye bilgileri
 • Sunun ve fotoğraf kütüphanesini de içine alan dış iletişim destek materyalleri
 • Farklı dinleyiciler için iş durumu etki dokümanları
 • Çiftliklerden proje haritaları, videolar ve şekiller
 • Emsallerden en iyi deneme ve çalışmalar
 • İç birleşmeler ve kapasite oluşumu için destek materyalleri

Pratik bilgi;

 • Better Coton kaynaklarına doğrudan erişim
 • Better Cotton ile ilgili var olan iyi pratikler, araştırmalar ve haberler ile daha fazla sürdürülebilir pamuk üretimi
 • Toplanmış yerel Pazar bilgileri
 • Better Cotton için pazarda düzenli güncellemeler

Global bir ağın parçası olmak;

 • Emsallerden ve BCI sekreterliği ile danışma komitesinden pamuk üzerine uzmanlık ve bilgi-birikime erişim sağlanması,
 • Better Cotton alımının nasıl korunacağına dair çalışma guruplarına katılma imkanı,
 • BCI ve Better Cotton hakkında nasıl iletişim olacağına dair çalışma guruplarının iletişimine dahil olma imkanı,
 • Pamuğa geniş ilgileri temsil eden bir grup olarak dış iletişim

Üyelik neyi gerektirir?

BCI üyeleri organizasyon yapılarına, Pamuk Tedarik zincirindeki pozisyonlarına, spesifik özelliklerine ve sahip oldukları kaynaklara göre BCI ye çeşitli yollar ile katılabilirler. Tüm üyeler BCI sisteminin geliştirilmesinde geniş bir Pazar dönüşünü sağlamaya yardım etmek için aktif katılım üstlenirler.

Üye Organizasyon Tipleri ve Üyeliğin üstlendiği anlamlar;

Retailers and brands;

 • Tedarik zincirinde Better Cotton hacminin arttırılması, temin ve promosyonu.
 • Çiftçilere destek sağlamak, fakat kısıtlamadan basit üyelik ücretinin ötesinde özel finansal katkı ve bağışlar ile.
 • Better Cotton un kullanımına aktif olarak teşvik etmek için tedarikçiler ile birlikte çalışmak.

Tedarikçiler ve Üreticiler (Finansal kuruluşlar, Fabrikalar, İplikçiler, Pamuk tüccarları, Çırçırlar);

 • Better Cotton un tedarik zincirinde aşağıdan yukarıya temini ve tanıtımı.
 • Çiftçiler için, BCI nin çiflik düzeyindeki aktivitelerinin promosyonuna kolaylaştırmayı yada Uygulama Partnerliğinde rol üstenmeyi içerebilen destek sağlanması.

Üretici organizasyonları;

 • Ekim alanlarında görülebilir değişimin sağlanmasına yardımcı olmak için BCI sisteminin geliştirilmesine katılmak. vs..

BCI nin ilk yılında Brezilya, Hindistan, Mali ve Pakistan dan 68.000 çiftçi işbirliği yapmış ve 245.000 hektar alanda yaklaşık 35.000 ton Better Cotton (İyi Pamuk) üretilmiştir.

2012 ye kadar ise hedef 100.000 çiftçi ile 300.000 ton Better Cotton (lint) üretimi hedeflenmektedir. 2010/11 yılındaki toplam dünya üretimi 25 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.

BCI nasıl çalışır?
BCI nin yaklaşımı Better Pamuğu temin etmek için partnerler ile çalışmak ve pazar talebini teşvik etmektir.

Başarının anlamı;

 • Finansal anlamda daha iyi çiftçiler,
 • Temiz içme suyuna zarar vermeden pamuk üretimi,
 • İnsan ve çevre sağlığına zarar vermemek,
 • Pamuk çiftlik ve alanlarında biolojik çeşitliliğin sağlanması,
 • Sağlıklı mahsule destek sağlayacak sağlıklı tohum devamlılığı,
 • Temiz ve nezih çalışma şartlarından yararlanan çiftçiler ve çalışanlar.

Neler başarıldı?
Çiftçi Alan Okullarında çiftçi ve çalışanlara verilen eğitimler ile üretimde kullanılan ilaç ve bunların daha etkin kullanımı için bilinçlendirmeler ile ilaç uygulama sayıları düzenlenmiş, azaltılmış ve böylece maddi anlamda da fayda sağlanmıştır.

Pakistan ve Hindistan’da BCI kapsamında 2009 senesi içinde %50 seviyesinde ilaç kullanımında azalma, %40 a kadar gübre kullanımında azalma, %50 civarında su tüketiminde azalma, ve bunlara karşılık genel kazançta %20 seviyelerinde artış sağlanmıştır.