FLO Fairtrade Pamuk

%100 Fairtrade Pamuk Carded Com4 Compact & Ring Spun

%100 Fairtrade Pamuk Combed Com4 Compact & Ring Spun

%100 Fairtrade Organik Pamuk Combed Com4 Compact & Ring Spun

Toplumsal Sorumluluk felsefemiz doğrultusunda 2006 yılında, az gelişmiş ülke üreticilerinin uluslar arası ticaretten daha adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Fairtrade Projesinde yerimizi almış bulunuyoruz.

Fairtrade Projesi sadece üreticiler için daha fazla gelir manasına gelmemekte, aynı zamanda demokratik ve şeffaf bir üretici birliği çatısı altında örgütlenmiş üreticiler ve çalışanlar için bir kültürel dönüşüm projesi manası taşımaktadır. Fairtrade projesi, lisanslı tüm üreticilerini sosyal denetimden geçirmek suretiyle çalışanların haklarına, çalışma sürelerine, ücretlerin adil olmasına ve zamanında alınmasına vb. haklara azami dikkat göstermektedir. Sosyal denetimden geçmek, Fairtrade Projesinde yer almak isteyen tüm şirketler için aranan ilk ve en önemli şarttır.

Fairtrade Genel Merkezi, uluslar arası NGO’larla çevre, işçi hakları ve sosyal sorumluluk konularında iş birliği yaparak ortak standartlar geliştirmekte ve bu doğrultuda uluslar arası geçerliliği olan bazı sertifikaları kabul etmektedir. FLO’nun SAI ile yaptığı işbirliği neticesinde, SAI tarafından SA 8000 sertifikası ile sosyal sorumlulukları tasdik edilen tüm üreticiler herhangi bir sosyal denetime ihtiyaç duymadan üyelik işlemlerine başlayabilmektedirler. Topkapı İplik, SA 8000 sertifikası dolayısıyla ülkemizde Fairtrade sertifikasını alan ilk Türk üreticilerinden biridir.

Fairtrade Projesi kapsamında, 2006 yılından bu yana dünyanın en büyük hazır giyim markalarından olan M&S, Topshop, BHS ve benzeri prestijli markaların yerli ve yabancı üreticilerine yaklaşık 1000 ton Fairtrade iplik ve kumaş tedarik edilerek, bu prestijli projede yerimizi almış bulunuyoruz. Mevcut durumda, ülkemizde FLO ya kayıtlı olan 42 firmadan sadece 9 firmada Fairtrade sertifikasyonu güncel bulunmaktadır.

FAIRTRADE etiket üretim olarak adlandırılan bu projenin tanıtımı özet ile şu şekilde tanımlanabilir ki; geliştirme alanında faaliyet gösteren araştırmacılar, tüketicilerin, üretimi gerçekleştiren üreticilerin durumlarını iyileştirmede oynayacakları rolün öneminin farkına varmışlardır. Daha iyi fiyatlar ile doğrudan çiftçilerden alım yaparak, organizasyonlarını güçlendirmelerine ve üretimlerini kendi dükkan ve katalogları sayesinde doğrudan pazarlamalarına yardımcı olacak ve hayırseverlik önerilen tüketicilere de böylelikle adil ticaret esasına dayalı ürünler satın alma fırsatını sağlayacaktır.

Fairtrade ürünlerini sağlayan üretici organizasyonları FLO tarafından denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Bu kuruluşlar sürdürülebilir üretim masraflarını ve sosyal ve ekonomik kalkınma projelerine yatırım yapmak üzere ayrı bir primi de içine alan en az seviyede bir bedel almaktadır.

Bu projede siz değerli müşterilerimiz için Ne 16/1 ve Ne 50/1 iplik numara aralığında örme ve dokuma prosesleri için uygun FLO lisanslı Fairtrade Konvansiyonel ve Fairtrade Organik pamuk ipliklerimizi sunmaktan memnuniyet duyarız.

FAIRTRADE STANDARTLARI

İşçileri ve Çiftçileri temsil eden birliklere uygulanan üretici standartları şunları garanti eder:

  • Üyelerine karşı şeffaf ve demokratik olunacağını.
  • Sosyal ve ekonomik kriterlere uyumu sağlayacak etkinlikte olduğunu ve
  • Halihazırda devam eden gelişme programına kendini adamış olduğunu.
  • Fairtrade primlerini üyelerinin çıkarları doğrultusunda yöneteceğini.

Üretici standartları aynı zamanda şunları garanti eder:

  • Uluslararası İşçi Örgütü Anlaşmasında tanımlanmış bulunan temel insan haklarına saygılı olmayı.
  • İstihdam edilen işçilere uygun ücret ve iş koşulları sağlamayı.
  • Devam eden işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili gelişmelere katkıda bulunmayı ve kimyasal girdilerin kontrolü ve azaltılması yoluyla çevre şartlarının korunmasını.

Fairtrade Ürün Standartları alıcılara şu konularda şart koşar:

  • Sürdürülebilir üretim maliyetlerini karşılayan garanti fiyatların ödenmesini.
  • Daha şeffaf ve aracısız bir arz zincirinin geliştirilmesine yardımcı olmayı.
  • Üreticilerle uzun süreli ilişkilerin tesis edilmesini.

FAIRTRADE SERTİFİKALI PAMUK

Fairtrade İşareti, sadece tüketicilere satın aldıkları ürünlerin standartlara uygun olduğunu garanti etmez, aynı zamanda bu standartları karşılamak için yatırım yapan şirketleri acımasız piyasa koşullarına karşı koruma garantisini vermektedir.

Fairtrade sertifikasının amacı, arz zincirinin en tabanında yer alan çiftçilerin durumunu iyileştirmektir. Zira, pamuk çiftçisinin, beraber çalıştığımız diğer çiftçiler gibi, uluslararası ticarette çok derin bir adaletsizlik içinde sömürüldüğünün farkındayız.

Pamuk, dünya çapında tarım ticaretindeki dengesizliğin ve eşitsizliğin sembolü haline gelmiştir. Birçok ülke için önemli bir nakit açığı nedenidir. Global seviyede küçük ölçekli pamuk üretimi yapan 100 milyona yakın hane sahibi, hızla düşen ve serbestçe dalgalanan piyasa fiyatlarının merhametine terk edilmiş durumdadır. Bütün bu sıkıntılara ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde yerel pamuk sektörüne artan sübvansiyonlar – 2002 yılında yaklaşık olarak 3-4 milyar dolar sübvansiyon verilmiştir ki bu rakam Amerika’nın, Kuzey Afrika ülkelerine yapmış olduğu dış yardımın iki katıdır – gelişmekte olan ülke pamuk çiftçilerine inanılmaz bir sıkıntı vermektedir.

Diğer birçok ticari üründen farklı olarak, gelişmekte olan ülkelerde üretim ve imalat sürecinde katma değer pamuğa ilave edilir. Şunu da kabul etmek gerekir ki, Fairtrade sertifikalı pamuk, pamuk ve tekstil sektörünün diğer bölümlerinde etik kodların ve standartların- ki bunlar çocuk işgücü sorunu ile ilgili olarak düzenlenen kampanyalar neticesinde ortaya çıkmışlardır- yerine getirilmesi ile ilgili programların uygulanmasında tamamlayıcı rol oynamaktadır.